STAATSSTEUN EN HERSTRUCTURERING VAN EEN STAATSONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN

door: Eric Janssen op 14/01/20 in Staatssteun,

In een arrest van 19 december 2019 heeft het Hof van Justitie (Hof) geoordeeld dat Italië waarschijnlijk onrechtmatige staatssteun heeft verleend in het kader van de  herstructurering van een staatsonderneming die in zwaar weer was terechtgekomen. Het laatste woord is aan de nationale rechter. In verband hiermee legt het Hof uit wat de nationale rechter moet doen als hij vaststelt dat er inderdaad sprake is van onrechtmatige staatssteun.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties