SMK MAG SUPERMARKTEN VERPLICHTEN LANDBOUWERS TE COMPENSEREN VOOR GEBRUIK OPP KEURMERK

door: Eric Janssen op 30/05/24 in Mededinging & gereguleerde markten,

De Stichting Milieukeur (SMK) is van plan supermarkten te verplichten aan landbouwers die haar ‘On the Way to PlanetProof Keurmerk’ (OPP Keurmerk) gebruiken een duurzaamheidsvergoeding te betalen. In een zienswijze van 6 mei 2024 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) uiteengezet dat dit initiatief de mededinging niet merkbaar zal beperken.

Lees hier de volledige blog van Eric Janssen 

REAGEREN OF VRAGEN?