NATIONALE SPORTBOND KAN ONDERWORPEN ZIJN AAN DE AANBESTEDINGSREGELS

door: Eric Janssen op 18/02/21 in Mededinging & gereguleerde markten,

In een arrest van 3 februari 2021 heeft het EU Hof van Justitie (Hof) uitgelegd wanneer een nationale sportbond die de status heeft van een vereniging met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid onderworpen kan zijn aan de aanbestedingsregels.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen. 

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties