Nationale rechter kan ook na verstrijken EU verjaringstermijn terugvordering van onrechtmatige staatssteun gelasten

door: Eric Janssen op 21/12/23 in Staatssteun,

Op grond van artikel 17 lid 1 Verordening 2015/1589 kan de Europese Commissie (Commissie) gedurende 10 jaar onrechtmatige staatssteun terugvorderen. Het verstrijken van deze termijn belet de nationale rechter niet terugvordering van onrechtmatige staatssteun te gelasten. Dit blijkt uit een arrest van 7 december 2023 van het EU Hof van Jusitie (Hof).

Lees hier de volledige blog van Eric Janssen.

REAGEREN OF VRAGEN?