MINISTER LNV VERKLAART ONDERZOEKSPROGRAMMA IN DE GLASTUINBOUW ALGEMEEN VERBINDEND

door: Eric Janssen op 02/10/19 in Mededinging & gereguleerde markten,

Op 12 september 2019 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (Minister) met het Besluit sierteeltproducten en het Besluit groenten en fruit onder glas de voorschriften van het Programma KIJK algemeen verbindend verklaard (AVV) en niet-verbonden landbouwers verplicht ook een financiële bijdrage aan dit programma betalen.

Klik hier voor het volledige artikel van Eric Janssen

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties