Met toestemming van LNV meebetalen aan onderzoek in de landbouw: hoe zit dat?

door: Eric Janssen op 26/04/22 in Mededinging & gereguleerde markten,

Landbouwers die direct noch indirect lid zijn van een (unie van) producentenorgansiatie(s) of brancheorganisatie kunnen in bepaalde gevallen gedwongen worden mee te betalen aan door deze organisaties opgezette onderzoeksprogramma’s. Naar aanleiding van een recent artikel in het Land- en Tuinbouwbulletin over met name de Nederlandse praktijk, wordt in deze blog enige achtergrondinformatie verschaft over dit fenomeen.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties