MEDEDINGING EN SPORT: DE TOELATINGSREGELS VAN DE INTERNATIONALE SCHAATSBOND

door: Eric Janssen op 30/12/20 in Mededinging & gereguleerde markten,

In een arrest van 17 december 2020 heeft het Gerecht van EU (Gerecht) bepaald dat de regels van de International Skating Union (ISU) die voorzien in strenge sancties tegen atleten die deelnemen aan niet door hem toegestane schaatsevenementen, in strijd zijn met de Europese mededingingsregels.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties