Landbouwsubsidies en kunstmatig gecreëerde voorwaarden in concernverband

door: Eric Janssen op 27/02/23 in Mededinging & gereguleerde markten,

Een uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gefinancierde subsidie kan niet worden geweigerd op de enkele grond dat de rechtspersoon die de subsidie heeft aangevraagd dezelfde eigenaar heeft als een andere rechtspersoon die voldoet aan de voorwaarden voor afwijzing van deze aanvraag en waarvan de aanvrager de landbouwactiviteit heeft overgenomen. Dit is anders indien misbruik wordt gemaakt van de betrokken regeling, doordat de voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen kunstmatig zijn gecreëerd. Dit heeft het EU Hof van Justitie (Hof) bepaald in een arrest van 9 februari 2023. 

Lees hier het hele artikel van Eric Janssen

REAGEREN OF VRAGEN?