Lagere omzetdrempels concentratietoezicht zorgsector komen te vervallen

door: Imbert van Weverwijk op 27/09/22 in Fusies, overnames & herstructureringen, Mededinging & gereguleerde markten,

Op 1 januari 2023 komen de verlaagde omzetdrempels voor concentratiemeldingen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor ondernemingen in de zorgsector, te vervallen. Vanaf dat moment gelden de reguliere omzetdrempels voor de meldingsplicht aan de ACM ook voor zorgondernemingen. Dit heeft minister Kuijper van VWS de Tweede Kamer bij brief van 15 juli 2022 laten weten.

CONCENTRATIETOEZICHT

Het mededingingsrecht speelt bij concentraties, dat wil zeggen fusies, overnames of de oprichting van joint ventures, een belangrijke rol. De wetgever wil voorkomen dat de consument de dupe wordt van economische machtsposities en heeft de ACM belast met dat toezicht. Ondernemingen die een overname of fusie willen realiseren, moeten de plannen daarvoor melden bij de ACM, indien bepaalde omzetdrempels worden overschreden. In het algemeen geldt de meldingsplicht, indien de betrokken ondernemingen in het voorafgaande kalenderjaar een wereldwijde omzet behalen van meer dan EUR 150 miljoen, en indien ten minste twee van de betrokken ondernemingen in Nederland een omzet behalen van meer dan EUR 30 miljoen.

Soms heeft een concentratie ook effect in een of meer andere EU lidstaten. Dan kan het voorkomen dat de concentratie eveneens in die lidstaten moet worden gemeld. En als de concentratie een Europese dimensie heeft, kan zelfs melding bij de Europese Commissie nodig zijn. Voor die situatie gelden specifieke Europese regels voor concentraties (CoVo). De meldingsdrempels in Europa zijn overigens veel hoger dan bij de ACM .

Het niet melden, terwijl dat wel had gemoeten, wordt ‘gun jumping’ genoemd. In voorkomend geval kan de ACM forse boetes opleggen. Bovendien is ‘gun jumping’ een thema waar niet alleen de ACM, maar ook de andere mededingingsautoriteiten in Europa op dit moment extra aandacht aan besteden.

MEDEDINGINGSRECHT EN DE ZORGSECTOR

Voor ondernemingen die in de zorgsector actief zijn, gelden sinds 1 januari 2008 lagere omzetdrempels. Heeft een onderneming actief in de zorgsector een omzet van EUR 10 miljoen en behalen ten minste twee van de betrokken ondernemingen in Nederland een omzet van EUR 55 miljoen, dan zijn zij verplicht om melding te doen van de voorgenomen concentratie aan de ACM. Deze lagere omzetdrempels werden ingesteld, omdat de markt voor zorgondernemingen sterk veranderde van een aanbod- naar een vraag gestuurde markt. De overheid vond het destijds noodzakelijk om meer toezicht te houden op zorgconcentraties gedurende deze transitie, zodat de belangen van consument-patiënten beter konden worden gewaarborgd.

Inmiddels heeft Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangekondigd de regeling over de verlaagde zorgdrempels niet te verlengen. Dat wil zeggen dat zorgondernemingen vanaf 1 januari 2023 onder de normale meldingsdrempels vallen.

MELDING BIJ DE NZA

Het voorgaande laat onverlet dat bij concentraties in de zorgsector ook na 31 december 2022 melding moet worden gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), indien ten minste één van de direct betrokken ondernemingen door ten minste 50 personen zorg doet verlenen in Nederland.

De partijen bij een concentratie in de zorgsector moeten volgend jaar nog steeds na gaan of er melding moet worden gedaan bij de NZA, en eventueel de Europese Commissie en/of de ACM.

MEER WETEN?

Concentratie in de zorgsector, of heeft u andere vragen met betrekking tot fusies, overnames, dan wel de oprichting van joint ventures? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze specialisten:

M&A, Imbert van Weverwijk + 31 10 313 39 04 (imbert.vanweverwijk@dvan.nl
Mededingingsrecht, Eric Janssen +31 10 313 39 00 (eric.janssen@dvan.nl)

 

*Foto van tungnguyen0905 via pixabay.com

REAGEREN OF VRAGEN?