HOF: PRODUCENT KAN DOOR MIDDEL VAN ZIJN DISTRIBUTEURS MISBRUIK MAKEN VAN ZIJN MACHTSPOSITIE

door: Eric Janssen op 30/01/23 in Mededinging & gereguleerde markten,

In een arrest 19 januari 2023 heeft het EU Hof van Justitie (Hof) geoordeeld dat een producent door middel van zijn distributeurs misbruik kan maken van zijn machtspositie. Verder mag een nationale mededingingsautoriteit niet zonder meer aannemen dat het (indirect) bedingen van exclusiviteit door een producent met een machtspositie zonder meer misbruik vormt. De bewijswaarde van het door de betrokken producent in verband hiermee aangedragen tegenbewijs dient te worden onderzocht.

Lees hier de volledige blog van Eric Janssen

REAGEREN OF VRAGEN?