HOF OORDEELT OVER TOEZEGGINGEN IN KARTELZAKEN EN HET BELANG VAN DERDEN

door: Eric Janssen op 12/02/21 in Mededinging & gereguleerde markten,

De Europese Commissie (Commissie) moet bij het verbindend verklaren van toezeggingen rekening houden met het evenredigheidbeginsel. Dit beginsel brengt volgens een arrest van 9 december 2020 van het EU Hof van Justitie (Hof) mee dat door de verbindendverklaring de rechten van derden niet uitgehold mogen worden. 

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen. 

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties