Hoe om te gaan met pre-closing afspraken in het licht van het Altice arrest?

door: Eric Janssen op 15/04/22 in Mededinging & gereguleerde markten,

Het Gerecht van de EU (Gerecht) heeft in het Altice arrest van 22 september 2021 (Arrest) uitgelegd hoe afspraken moeten worden beoordeeld die regelen op welke wijze partijen bij een overname, fusie of oprichting van een joint venture zich ten opzichte van elkaar moeten gedragen vóórdat de bevoegde mededingingsautoriteit de betreffende concentratie heeft goedgekeurd.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties