Het Hof geeft uitleg over het stimulerend effect van staatssteun

door: Eric Janssen op 16/01/23 in Mededinging & gereguleerde markten,

Het indienen van een steunaanvraag vóór de aanvang van de werkzaamheden, is blijkens een arrest van 15 december 2022 van het EU Hof van Justitie (Hof) niet de enige omstandigheid die aantoont dat staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie een stimulerend effect heeft. Dit vereiste kan ook late en met andere middelen worden aangetoond. Verder wordt in het arrest uitgelegd wanneer bestaande steun nieuwe steun kan worden en wat de gevolgen zijn als een steunregeling in strijd met de standstill-verplichting ten uitvoer wordt gelegd.

Lees hier de volledige blog van Eric Janssen

REAGEREN OF VRAGEN?