Europa biedt meer ruimte voor duurzaamheidsafspraken in de landbouw

door: Eric Janssen op 05/04/22 in Mededinging & gereguleerde markten,

Met de inwerkingtreding op 7 december 2021 van Vo 2021/2117, heeft de Europese wetgever meer ruimte gecreëerd voor duurzaamheidsafspraken in de landbouw. Het kartelverbod is niet langer van toepassing op afspraken die weliswaar de mededinging beperken, maar die tegelijkertijd onontbeerlijk zijn om duurzaamheidsinitiatieven met betrekking tot landbouwproducten te realiseren die verder gaan dan wettelijk voorgeschreven.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties