EEN LANDBOUWER KAN BESCHIKKEN OVER ZIJN LANDBOUWGROND, OOK ALS ONDERHOUD EN OOGST AAN EEN DERDE ZIJN OVERGEDRAGEN

door: Eric Janssen op 03/07/24 in Mededinging & gereguleerde markten,

In een arrest van 13 juni 2024 heeft het EU Hof van Justitie (Hof) duidelijk gemaakt dat een perceel landbouwgrond op de peildatum ter beschikking kan staan van een landbouwer, ook als hij dit perceel tegen betaling van een vaste vergoeding, voor onderhoud en oogst heeft overgedragen aan een door hem gekozen gebruiker.

Lees hier de volledige blog van Eric Janssen.

REAGEREN OF VRAGEN?