Een concentratie kan tot stand worden gebracht zonder dat zeggenschap wordt verkregen

door: Eric Janssen op 24/06/22 in Mededinging & gereguleerde markten,

In een arrest van 18 mei 2022 heeft het Gerecht van de EU (Gerecht) geoordeeld dat een transactie die als zodanig niet meebrengt dat zeggenschap over een doelwitvennootschap (target) wordt verkregen, onder omstandigheden toch kwalificeert als het tot stand brengen van een concentratie. Dit is het geval als die transactie een voorbereidend karakter heeft en geheel dan wel gedeeltelijk, feitelijk dan wel rechtens bijdraagt aan de uiteindelijke zeggenschapswijziging over de target.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties