DOCHTERVENNOOTSCHAP KAN AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR KARTELINBREUK DOOR DE MOEDERMAATSCHAPPIJ

door: Eric Janssen op 02/12/21 in Mededinging & gereguleerde markten,

Het EU Hof van Justitie (Hof) heeft in een arrest van 6 oktober 2021 bepaald dat een dochtervennootschap onder voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die het gevolg is van een door haar moedermaatschappij gepleegde kartelinbreuk. In dit kader heeft het Hof tevens een – in potentie verstrekkende – nieuwe uitleg gegeven aan het begrip “onderneming”.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen. 

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties