DE NIEUWE WET FRANCHISE: HET KARTELVERBOD

door: Eric Janssen op 23/11/20 in Mededinging & gereguleerde markten,

Op 1 januari 2021 zal naar verwachting de Wet franchise in werking treden. Het wettelijk kader wordt besproken in de blog: De nieuwe Wet franchise: de hoofdpunten. In deze blog komt het kartelverbod aan de orde.

Relatie Wet franchise en het kartelverbod

De Wet franchise laat de mededingingsregels nadrukkelijk onverlet (MvT pg. 12). Dit betekent dat de franchisegever en franchisenemer zowel bij de vormgeving van hun contractuele relatie, als de uitvoering ervan rekening moeten houden met de mededingingsregels. Dit geldt met name ten aanzien van zowel het Europese kartelverbod als het Nederlandse kartelverbod.

Lees meer over franchise en het kartelverbod in de blog van Eric Janssen 

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties