DE BULGAARSE GRONDRUIL EN DE STAATSSTEUNCONFORME WAARDERING VAN BOSGROND

door: Eric Janssen op 31/10/23 in Mededinging & gereguleerde markten,

In een arrest van 19 oktober 2023 heeft het EU Hof van Justitie (Hof) bepaald dat de marktwaarde van bosgrond vastgesteld kan worden op basis van een nationale regeling die uitgaat van met soortgelijke vastgoedtransacties gemiddeld gerealiseerde verkoopprijzen. De voorwaarde is wel dat deze methode in de gegeven omstandigheden niet leidt tot een resultaat dat afwijkt van de marktwaarde.

Lees hier de volledige blog van Eric Janssen.

REAGEREN OF VRAGEN?