De algemeenverbindendverklaring van landbouwvoorschriften in het Europese marktordeningsrecht

door: Eric Janssen op 13/05/20 in Agri & food, Mededinging & gereguleerde markten, Staatssteun,

Voorschriften die door (unies van) producentenorganisaties en brancheorganisaties in de landbouw zijn vastgesteld, kunnen door een lidstaat op verzoek algemeen verbindend worden verklaard. Over dit fenomeen heb ik voor het tijdschrift RegelMaat een artikel geschreven dat hier is na te lezen.

Achtergrond

Met algemeenverbindendverklaring (avv) is bedoeld dat landbouwers die niet zijn aangesloten bij een erkende (unie van) productenorganisatie(s) of brancheorganisatie, verplicht kunnen worden bepaalde voorschriften na te leven die deze sectorale organisatie heeft vastgesteld.

Voor Nederland is de algemeenverbindendverklaring van voorschriften die door sectorale landbouworganisaties zijn vastgesteld, een redelijk nieuw fenomeen. Omdat we product- en bedrijfschappen kenden, bestond er geen behoefte aan. Vanuit Europees perspectief bezien heeft de algemeenverbindendverklaring echter een lange historie. Pas sinds de opheffing van de product- en bedrijfschappen hebben we ook in Nederland belangstelling voor het avv-instrument gekregen. Al is de toepassing tot op heden nog redelijk beperkt gebleven. Lees hier meer. 

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties