Commissie publiceert ontwerp richtsnoeren duurzaamheidsovereenkomsten in de landbouw

door: Eric Janssen op 15/03/23 in Mededinging & gereguleerde markten,

Op grond van artikel 210 bis Verordening 1308/2013 (GMO Vo) geldt artikel 101 lid 1 VWEU (het Europese kartelverbod) onder bepaalde voorwaarden niet voor duurzaamheidsovereenkomsten van landbouwproducten. Met betrekking tot de wijze waarop deze uitzonderingsbepaling moet worden toegepast, heeft de Europese Commissie (Commissie) op 10 januari 2023 ontwerp richtsnoeren (Richtsnoeren) gepubliceerd.

Lees hier de volledige blog van Eric Janssen

REAGEREN OF VRAGEN?