Commissie keurt staatssteun voor bepaalde Nederlandse landbouwsectoren goed

door: Eric Janssen op 13/05/20 in Agri & food, Staatssteun, Corona, Staatssteun,

In een besluit van 8 mei 2020 heeft de Europese Commissie (Commissie) de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 (Regeling) goedgekeurd. Door middel van deze Nederlandse Regeling kunnen bepaalde ondernemingen die actief zijn in de sierteelt-  tuinbouw- en aardappelsector worden gecompenseerd voor de schade die zij als gevolg van het coronavirus hebben geleden of nog zullen lijden.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties