BELANGHEBBENDE IN STAATSSTEUNZAKEN: HET NATUURMONUMENTEN ARREST

door: Eric Janssen op 14/09/20 in Staatssteun,

In een arrest van 3 september 2020 heeft het Hof van Justitie van de EU (Hof) geoordeeld dat een concurrent van een door staatssteun begunstigde onderneming als ‘belanghebbende’ kan worden aangemerkt. De concurrent hoeft niet aan te tonen dat de steun in kwestie concrete gevolgen heeft voor zijn situatie.

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties