"Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans openbaar"

Personeel in vaste dienst aantrekkelijker

door: Carlijn Schreuder op 16/05/18 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen ,

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Voorstellen hiertoe zijn openbaar gemaakt in het concept-wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Het concept wetsvoorstel brengt (wederom) een aantal wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht. Niet alleen met betrekking tot het ontslagrecht en de transitievergoeding, maar bijvoorbeeld ook de proeftijd en de ketenregeling worden aangepast. 

De belangrijkste wijzigingen heeft het team Arbeid, medezeggenschap & pensioen op hoofdlijnen voor u in onderstaande infographic uiteengezet. 

Het wetsvoorstel is per 9 april 2018 in internetconsultatie gegaan. De minister wil het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer.

Heeft u vragen over het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans? Neem vrijblijvend contact op met Henriëtte Dekker (M +31 6 51 18 98 33 / E henriette.dekker@dvan.nl) of Carlijn Schreuder (M +31 6 51 85 69 12 / E carlijn.schreuder@dvan.nl).

Download PDF

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties