"‘Verouderde’ statuten"

De bestuurder raakt het spoor(boek) bijster.

door: Daniëlle Dix op 26/04/16 in Fusies, overnames & herstructureringen ,

Wie mag besluiten, wie mag goedkeuren en wie mag de BV vertegenwoordigen?

Het is verstandig om BV-statuten up-to-date te houden. Deze regelen namelijk de interne organisatie van een BV. Bovendien kun je statuten beschouwen als een soort spoorboekje voor het bestuur. Zijn de statuten verouderd, dan bestaat het risico dat het bestuur zich laat leiden door verouderde regelingen en de verkeerde route kiest. Dat kan betekenen dat bepaalde besluiten of overeenkomsten niet geldig blijken of achteraf kunnen worden aangetast.

Daniëlle Dix licht dit verder toe aan de hand van een voorbeeldsituatie: wie mag besluiten, wie mag goedkeuren en wie mag de BV vertegenwoordigen? 

Tip

De spelregels voor de interne organisatie van de BV waren de afgelopen jaren flink in beweging. Hoewel het niet verplicht is de statuten hiermee in lijn te brengen, kan het raadzaam zijn dat wel te doen. Zoals toegelicht, om te voorkomen dat de bestuurder het spoor bijster raakt. Het gewijzigde BV-recht kan ook om andere redenen aanleiding zijn om ‘verouderde’ statuten te (laten) updaten. Bijvoorbeeld om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de zogeheten flex-BV biedt. Sommige van die mogelijkheden hebben namelijk een statutaire basis nodig. Ook kan het zo zijn dat in ‘verouderde’ statuten regels staan die niet meer in de wet voorkomen en/of strenger zijn dan de huidige wet, maar die toch van toepassing blijven op de BV omdat ze in de statuten zijn opgenomen.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties