STB wordt Eudonet STB

op 03/12/19 in IT, Fusies, overnames & herstructureringen,

Stb wil verder groeien in de Verenigingen-, Goede Doelen- en Opleidersmarkt. Dit ook buiten de Nederlandse grenzen. Vandaar dat Stb is toegetreden tot de Eudonet Group en verder gaat onder de naam Eudonet Stb.

Nu Stb onderdeel uitmaakt van een grotere, internationale groep geeft dat vele nieuwe mogelijkheden. Kennis en ervaring kunnen worden gedeeld, internationale klanten kunnen breed ondersteund worden, en gezamenlijk zullen er nieuwe producten, aanvullend op de bestaande portfolio worden ontwikkeld.

Het DVAN team bestaande uit Risto Larsson en Mustafa Sahan heeft de aandeelhouders van Stb bijgestaan.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties