Reactie op verzoek contract onbepaalde tijd is noodzakelijk

door: Henriƫtte Dekker op 07/06/24 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Werkgevers moeten opletten als een werknemer een verzoek doet om een contract voor onbepaalde tijd. Reageert de werkgever niet (op tijd), dan kan het contract van rechtswege voor onbepaalde tijd gaan gelden. Dit volgt uit een recente uitspraak van de rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2024:2000). 

Op grond van de Wet Flexibel Werken (WFW) kan een werknemer, die minimaal 26 weken in dienst is, de werkgever verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet dan binnen een maand reageren en als dat niet gebeurt, dan wordt de vorm van arbeid van rechtswege aangepast aan het verzoek van de werknemer. 

In de hierboven genoemde uitspraak heeft de rechter geoordeeld dat een verzoek om een contract voor onbepaalde tijd onder de WFW valt.  

De betreffende werknemer had een contract voor bepaalde tijd tot en met 8 augustus 2023. Op 20 juni 2023 verzocht de werknemer aan de werkgever om haar contract om te zetten in een onbepaalde tijdscontract. Op 7 juli 2023 berichtte de werkgever aan de werknemer dat haar contract voor bepaalde tijd op 8 augustus 2023 eindigde en niet zou worden verlengd. 

De werknemer stelde dat de werkgever op grond van de WFW binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd op het verzoek van de werknemer had moeten reageren. Nu de werkgever dit niet heeft gedaan, is de arbeidsovereenkomst van rechtswege aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer en dus voor onbepaalde tijd gaan gelden. 

De rechtbank gaf de werknemer gelijk en oordeelde dat de werkgever binnen een maand gemotiveerd op het verzoek van de werknemer had moeten reageren. Het bericht van de werkgever van 7 juli 2023 waarin bevestigd werd dat het contract niet zou worden verlengd, voldeed hier niet aan. Om die reden oordeelde de rechter dat het onbeantwoorde verzoek van de werknemer tot gevolg had dat de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de termijn van één maand, dus per 20 juli 2023, van rechtswege is gewijzigd naar een onbepaalde tijdscontract. 

Daardoor was de beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 8 augustus 2023 nietig. De werknemer had aanspraak kunnen maken op een billijke vergoeding of voortzetting van het dienstverband. In deze zaak was de werknemer echter te laat met het starten van de procedure (dat moet binnen twee maanden). Daardoor kwam de werkgever goed weg. 

Uit deze uitspraak blijkt dat werkgevers tijdig en gemotiveerd moeten reageren op een verzoek op basis van de WFW. Het uitblijven van een tijdige gemotiveerde reactie kan vergaande gevolgen hebben, waaronder dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege voor onbepaalde tijd is gaan gelden.

Werkgevers moeten zich dus bewust zijn van hun verplichtingen en zorgvuldig omgaan met verzoeken van werknemers. 

Bij vragen kun je contact opnemen met Henriëtte Dekker of Reggy Thielen van de Praktijkgroep Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen
 

Meer publicaties over dit onderwerp

REAGEREN OF VRAGEN?