Forse groei DVAN advocaten.

Met de komst van drie ervaren advocaten; Jaromir Bugter (advocaat & partner Fusies & Overnames/Corporate Litigation), Lisanne Veerbeek (advocaat Fusies & Overnames/Corporate Litigation) en Eric Janssen (advocaat Mededingingsrecht, Gemeenschappelijke Marktordening en Europees recht) heeft DVAN advocaten haar positie in één klap behoorlijk versterkt.

Zowel Jaromir als Lisanne zijn al jaren actief in de Fusie & Overnamepraktijk en zijn met hun ervaring op het gebied van tevens de ondernemingsrechtadvies & -procespraktijk een waardevolle aanvulling voor het F&O Team van DVAN advocaten. Het F&O Team bestaat nu uit 16 specialisten.

Eric is specialist op het gebied van Mededingingsrecht, Gemeenschappelijke Marktordening en Europees Recht en recent als Of Counsel bij DVAN advocaten gestart. Eric publiceert geregeld en is een veelgevraagd spreker. Naast zijn advocatenpraktijk promoveert Eric op het onderwerp van de rol van producentenorganisaties (landbouwproducten) in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Met de komst van Eric bestaat het Team Mededinging & Gereguleerde markten uit 5 en de multidisciplinaire Sectorgroep Agri&Food van DVAN advocaten uit 7 specialisten

Tenslotte is Peter van Dijk MMO onlangs als Kantoordirecteur in dienst getreden. Hij vormt samen met Marco Balhuizen het Dagelijks Bestuur van DVAN en is verantwoordelijk voor de interne organisatie met specifieke focus op het gebied van HRM en ICT.

DVAN Advocaten is het advocatenkantoor voor ondernemers, investeerders en familiebedrijven in het groot- en middenbedrijf.

Succesvol in fusies en overnames, sterk in herstructureringen en personeel en meester in contracten en geschillen. Bekend in de Agri & Food, bedreven in Retail en vertrouwd in Privacy.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties