PER 1 JULI 2020: 5 DAGEN BETAALD + 5 WEKEN ONBETAALD GEBOORTEVERLOF

door: Carlijn Schreuder - Cobussen op 27/02/20 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Per 1 januari 2019 is het door een werkgever te betalen geboorteverlof voor de werknemer van wie de partner is bevallen al uitgebreid van 2 naar 5 dagen (bij een fulltime dienstverband). Per 1 juli 2020 kan de werknemer van wie de partner is bevallen daarbovenop rekenen op 5 weken aanvullend geboorteverlof (bij een fulltime dienstverband). Gedurende deze 5 weken aanvullend geboorteverlof hoeft een werkgever het loon niet door te betalen; de werknemer heeft recht op een uitkering van het UWV.

1 januari 2019: maximaal 5 dagen betaald geboorteverlof

Vanaf 1 januari 2019 hebben werknemers van wie de partner is bevallen al recht op eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Tijdens dit verlof dient de werkgever het loon aan de werknemer volledig door te betalen. De werknemer kan het geboorteverlof volledig naar eigen inzicht opnemen, maar wel uiterlijk binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Voorbeeld: werkt een werknemer 5 dagen per week, 6 uur per dag? Dan krijgt hij/zij 30 uur aan door de werkgever betaald geboorteverlof.

1 juli 2020: 5 weken onbetaald aanvullend geboorteverlof

Wordt een kind op of na 1 juli 2020 geboren, dan hebben werknemers van wie de partner is bevallen bovenop de 5 dagen aan betaald geboorteverlof, recht op 5 werkweken onbetaald aanvullend geboorteverlof.

Voorbeeld: werkt een werknemer 2 dagen per week? Dan heeft hij/zij recht op maximaal 10 dagen aanvullend geboorteverlof.

Gedurende dit aanvullend geboorteverlof hoeft de werkgever het loon aan de werknemer dus niet door te betalen. Wel heeft de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof recht op een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer, gemaximeerd op 70% van het maximumdagloon. Het maximumdagloon bedraagt per 1 januari 2020 € 219,28 bruto per dag inclusief vakantiegeld (te weten € 4.769,34 bruto per maand inclusief vakantiegeld). Dit bedrag zal per 1 juli 2020 weer worden geïndexeerd.

De 5 werkweken onbetaald verlof kunnen pas worden opgenomen nadat het door de werkgever betaalde geboorteverlof is opgenomen door de werknemer. Daarnaast dient het aanvullend geboorteverlof te worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. De werknemer kan het patroon van opname zelf bepalen. In tegenstelling tot bij het geboorteverlof, mag de werkgever de door de werknemer gewenste spreiding van het aanvullend geboorteverlof weigeren wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Let op, aan deze belangen worden hoge eisen gesteld door rechters en bijvoorbeeld problemen van roostertechnische aard zullen niet snel voldoende zijn. Als je hier meer over wil lezen, kijk dan naar de andere blog binnen deze nieuwsbrief. 

Doel

Het creëren van een meer evenwichtige balans in de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen partners in het huishouden. Dat is wat de wetgever met de verruiming van het geboorteverlof en de invoering van het aanvullend geboorteverlof voor ogen heeft. Dit om zowel bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen het kind en de partner van de moeder alsook om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Of dit doel ook wordt bereikt, zal de tijd moeten uitwijzen.

Berekenen aantal uur (aanvullend) geboorteverlof

Wil je het aantal uur berekenen waarop de werknemer van wie de partner is bevallen recht heeft aan (aanvullend) geboorteverlof? Deze Infographic biedt een overzicht in één oogopslag. De Infographic is gekoppeld aan onze online Check-it HR tool. Meer informatie over deze en het gebruik van Check-it HR vind je hier.

Voor vragen over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van arbeidsrecht kun je contact opnemen met Carlijn Schreuder - Cobussen, Praktijkgroep Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen, carlijn.schreuder@dvan.nl of m. +31 6 51 85 69 12.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties