Management buy-in/buy-out ITvisors

Sector ICT

op 06/10/16 in Fusies, overnames & herstructureringen,

Het management van ITvisors heeft samen met een ervaren ondernemer door middel van een buy-in/buy-out alle aandelen in het kapitaal in de onderneming overgenomen wegens het wegvallen van de directeur-grootaandeelhouder van ITvisors.

ITvisors is een IT-consultancybedrijf die organisaties adviseert, ondersteunt en begeleidt bij de implementatie van diverse IT systemen zoals SAP, EMC Documentum en Mendix.

Zowel het management als de directeur-grootaandeelhouder zijn door Nathalie van Hellenberg Hubar geadviseerd en begeleid bij het opstellen van de transactiedocumentatie.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties