Management buy-in/buy-out ITvisors

Sector ICT

op 06/10/16 in Fusies, overnames & herstructureringen,

Het management van ITvisors heeft samen met een ervaren ondernemer door middel van een buy-in/buy-out alle aandelen in het kapitaal in de onderneming overgenomen wegens het wegvallen van de directeur-grootaandeelhouder van ITvisors.

ITvisors is een IT-consultancybedrijf die organisaties adviseert, ondersteunt en begeleidt bij de implementatie van diverse IT systemen zoals SAP, EMC Documentum en Mendix.

Zowel het management als de directeur-grootaandeelhouder zijn door Risto Larsson en Nathalie van Hellenberg Hubar geadviseerd en begeleid bij het opstellen van de transactiedocumentatie.

Vragen?

Heeft u vragen over deze transactie? Neem dan contact op met Risto Larsson via +31 10 313 39 01 of per e-mail via risto.larsson@dvan.nl.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties