Invoering Nederlands UBO-register

Laat nog altijd op zich wachten

door: op 03/10/17 in Fusies, overnames & herstructureringen, Handelsrecht,

Implementatie van de Vierde Anti-witwas Richtlijn staat op stapel, maar definitieve invoering van het UBO-register laat nog op zich wachten.

doel anti-witwas richtlijn

Deze Richtlijn heeft in het algemeen als doel het tegengaan van:

  1. Belastingontduiking
  2. Financiering van terrorisme en
  3. Witwassen

In dat kader bepalen artikel 30 en 31 van de Vierde Richtlijn dat iedere Lidstaat ervoor dient zorg te dragen dat zij een UBO-register invoert. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner.

In het UBO-register moet een vennootschap de uiteindelijke natuurlijke persoon registreren, als de betreffende natuurlijk persoon 25% of meer zeggenschap (belang) heeft in die vennootschap. Het opzetten van schimmige juridische constructies via buitenlandse entiteiten om de uiteindelijke natuurlijke persoon af te schermen wordt hiermee moeilijker.

nederland loopt achter met invoering ubo-register

Ondanks dat dit UBO-register op 27 juni 2017 ingevoerd had moeten worden, heeft Nederland dit nog niet gedaan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld buurland Duitsland, waar het Transparanzregister wel tijdig is geïntroduceerd.

In Nederland ligt nog altijd voor het wetsvoorstel tot implementatie van de Richtlijn. In het wetsvoorstel worden wijzigingen in de Wwft en de Handelsregisterwet doorgevoerd. Navraag bij het Ministerie van Financiën leerde dat de consultatieronde over het wetsvoorstel is geëindigd en dat het wetsvoorstel nu ter discussie in de Tweede Kamer en vervolgens de Eerste Kamer voorligt. Het doorlopen van het wetgevingsproces kost tijd en dus wordt invoering van het UBO-register niet voor 2018 verwacht.

Vennootschappen die verplicht zijn een UBO te registreren hebben na implementatie van de Richtlijn nog 18 maanden om registratie te voltooien.

aanscherping anti-witwas richtlijn

Overigens houdt het Europees Parlement zich nu bezig met aanscherping van de Richtlijn. In de Vijfde Anti-witwas Richtlijn wordt de inschrijvingsdrempel in het UBO-register verlaagd naar 10% en worden de registers van de Lidstaten aan elkaar gekoppeld.

DVAN houdt invoering van het UBO-register in Nederland nauwlettend in de gaten; vooralsnog hoeven Nederlandse vennootschappen nog niet in actie te komen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Ik adviseer u graag. U kunt mij bereiken via e-mail: ernst-jan.griffioen@dvan.nl of telefonisch via +31 6 11 16 08 30.

Meer publicaties over dit onderwerp

REAGEREN OF VRAGEN?