De VBI in de familiesfeer

op 06/05/16 in Fusies, overnames & herstructureringen, Personen- & familierecht,

Vrijgestelde beleggingsinstelling ( "VBI") voor directeur-grootaandeelhouder.

Sinds 1 augustus 2007 is een vrijgestelde beleggingsinstelling (“VBI’) een frequent gebruikt beleggingsvehikel voor een directeur-grootaandeelhouder waar grote fiscale voordelen mee te behalen zijn. De organisatievormen waar een dergelijke VBI-status voor aangevraagd kan worden betreffen (i) een naamloze vennootschap of (ii) een open fonds voor gemene rekening.

Om in aanmerking te komen voor deze aantrekkelijke VBI-status moet onder meer voldaan worden aan het vereiste van ‘collectief beleggen’. Met dit collectiviteitsvereiste wordt bedoeld dat er sprake moet zijn van ten minste twee aandeelhouders/participanten.

Een in gemeenschap van goederen gehuwde partner en minderjarige kinderen kunnen niet als tweede aandeelhouder/participant worden aangemerkt. Bij het opzetten van deze structuur moet dan ook voldoende aandacht worden besteed aan de familiesituatie met daarbij behorende clausules in de huwelijkse voorwaarden en testamenten.

Graag helpen wij u met de advisering rondom en het opstellen van de juridische stukken voor het oprichten van een naamloze vennootschap of open fonds voor gemene rekening.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties