De pre-pack

Een doorstart zonder waardeverlies?

door: Dilara Kocer op 27/07/16 in Retail, Insolventierecht,

Wetsvoorstel dat ziet op wettelijke verankering pre-pack aangenomen door Tweede Kamer

Marlies Dekkers, Schoenenreus en Estro. In de praktijk werd al veelvuldig gebruik gemaakt van de pre-pack, ook wel ‘stille doorstart’ genoemd

Het doel van een pre-pack is het voorkomen van waardeverlies door een onderneming. Als een onderneming de rechter verzoekt om een stille curator aan te stellen, wijst de rechter dat verzoek toe indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In een besloten kring onderhandelt de stille curator met potentiële kandidaten die de onderneming zouden willen overnemen. Vanwege deze vertrouwelijkheid behoudt de onderneming goodwill en waarde. 

Naast het behoud van de waarde van de onderneming zijn er nog andere voordelen, maar er kleven uiteraard ook mogelijke nadelen aan de pre-pack:

VOORDELEN NADELEN
Continuïteit activiteiten De belangen van de stille curator en bestuurder lopen niet altijd gelijk
Werkgelegenheid wordt (deels) behouden Wegens vertrouwelijkheid kunnen er maar een beperkt aantal kandidaten die de onderneming zouden willen overnemen, benaderd worden
De bestuurder blijft beschikkingsbevoegd Derden zouden bezwaren kunnen hebben


Het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen, dat ziet op de wettelijke verankering van de pre-pack, is op 21 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel zal eerst nog door de Eerste Kamer moeten worden aangenomen voordat de pre-pack wettelijk geregeld is. Het wetsvoorstel bevat onder meer de criteria voor een pre-pack, de taken van de stille curator en wettelijke regels met betrekking tot een commissie van schuldeisers en de betrokkenheid van de ondernemingsraad..

Praktische aandachtspunten bij de pre-pack zijn onder meer:

  • de mogelijkheid dat de vertrouwelijkheid niet gewaarborgd blijft;
  • de fiscus;
  • het wel/niet informeren van aandeelhouders;
  • het handelen van bestuurders voorafgaand aan en tijdens de pre-pack;
  • het voorkomen van misbruik van pre-pack en alle mogelijke gevolgen die daaraan zijn verbonden.

Wilt u weten of in uw geval de pre-pack een mogelijkheid is? Of bent u een derde die een relatie heeft met de onderneming die een stille doorstart heeft gemaakt? Neem dan contact op met Dilara Kocer.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties