"Constante verandering in de logistiek: zorg dat je er op tijd bij bent"

door: Risto Larsson op 12/06/17 in Haven, handel & logistiek , Fusies, overnames & herstructureringen ,

Hoe maakt de ondernemer in de logistiek zijn groeiambities waar en zorgt hij voor voldoende waardecreatie in zijn bedrijf? 

Voor ondernemers in de logistieke keten zijn het uitdagende tijden: stevige internationale concurrentie, toenemende consolidatie en steeds meer verticale specialisatie.De concurrentie uit andere delen van de wereld neemt toe, er heerst onzekerheid door overcapaciteit in de containervaart en de supply chain verandert snel. De nadruk ligt steeds meer op het leveren van toegevoegde waarde door ondermeer orderpicking, opslag en bewerkingsactiviteiten.

Hoe bepaal je een goede koers voor de toekomst en zorg je dat je het hoofd boven water houdt? Wie niet innoveert en zijn plaats in de keten niet regelmatig opnieuw definieert, loopt het risico om flink de boot te missen. Welke strategische opties zijn er om dat te voorkomen? Ik licht er drie toe:

Zelfstandig blijven

‘Baas in eigen buik’ is voor veel ondernemers een groot goed, en terecht! Wie kiest voor behoud van zelfstandigheid doet er echter wel verstandig aan om te investeren in activiteiten die toegevoegde waarde leveren: verbreding van het productaanbod, verbetering van de dienstverlening en het bieden van e-commerce oplossingen. De grootste uitdaging voor de logistieke dienstverlener ligt in het zoeken naar de juiste mix van voldoende specialisatie en het bieden van globale dienstverlening.

Samenwerking met andere partijen zoeken

Samenwerking met anderen kan een goede optie zijn om ook in de toekomst voldoende slagkracht te hebben. Juist door samenwerking te zoeken met andere ondernemers (bijvoorbeeld door een joint venture aan te gaan) kan een completer dienstverleningsaanbod in de logistieke branche worden bereikt. 

Groei door overnames

Door het realiseren van niet-organische groei (overname van andere bedrijven) kun je ofwel schaalgrootte (volumegroei) realiseren, ofwel verdere specialisatie bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door het overnemen van gespecialiseerde IT- en e-commerce ondernemingen. Op die manier kun je onder andere prijsvoordelen realiseren, processen efficiënter organiseren en meer service bieden aan je klanten. Zo verstevig je de positie van je bedrijf in de markt en vergroot je tegelijk de waarde die je in de onderneming opbouwt. 

En mocht je zelf geen ambitie hebben om door te gaan: veel grotere (met name buitenlandse) partijen zijn op dit moment op zoek naar mogelijkheden om schaalgrootte te realiseren en/of nieuwe diensten/producten toe te voegen. Wellicht dat jouw onderneming daar goed bij aansluit en is het zodoende een goed moment om aan verkoop van je onderneming te denken.

DVAN biedt advies

Ben je benieuwd hoe jij deze opties verder kan vormgeven om zo de toekomst in eigen hand te houden? Ga eens vrijblijvend het gesprek aan met één van onze specialisten van het sector-team Haven, Handel & Logistiek. Zij adviseren en begeleiden dagelijks ondernemers die nadenken over deze strategische vraagstukken. 

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties