Adviesrecht OR

Bij doorstart na faillissement

door: Henriƫtte Dekker op 24/03/16 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

OR DA stapt naar de rechter

Een ondernemingsraad (OR) moet (onder andere) betrokken worden bij een bedrijfsovername. Dit  houdt in dat aan de OR advies moet worden gevraagd over een voorgenomen besluit de zeggenschap over een onderneming te wijzigen of in het geval er bedrijfsactiviteiten worden verkocht (of aangekocht). De OR moet tijdig bij het voorgenomen besluit worden betrokken zodat het advies van de OR ook nog van daadwerkelijke invloed kan zijn. Indien er geen advies wordt gevraagd dan kan de OR de kwestie aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam voorleggen en dit geldt ook indien het uiteindelijk door de ondernemer genomen besluit afwijkt van het advies van de OR. De OR heeft daar dan een maand de tijd voor.

De vraag is of deze situatie hetzelfde is in geval van een faillissement. De OR bestaat na een faillissement nog steeds en bij een eventuele doorstart zou de curator de OR dus tijdig moeten betrekken en om advies moeten vragen. In de praktijk gebeurt dat echter nauwelijks. Als reden hiervoor wordt vaak de noodzaak tot snel handelen gegeven, omdat een mogelijke doorstartende partij bij voorkeur zo snel mogelijk (een deel van) de activiteiten wil voortzetten. Daarbij wordt ook wel eens betoogd dat de OR in feite geen (redelijke) bezwaren tegen de doorstart kan hebben omdat hierdoor nog (gedeeltelijke) baanbehoud gerealiseerd kan worden. Aan de andere kant kan gezegd worden dat er zonder bemoeienis van de OR onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de werknemers. De overnemende partij kan zelf bepalen welke werknemers overgenomen worden en welke arbeidsvoorwaarden dan worden aangeboden. Dat kan zeker bij zogenaamde flitsfaillissementen (waarbij in feite vrijwel direct na het faillissement een doorstart plaatsvindt) tot onrechtvaardige situaties leiden.

Dat vindt ook de OR van DA en die heeft dan ook besloten deze kwestie aan de rechter voor te leggen. Hierbij heeft zeker een rol gespeeld dat de overname al binnen acht uur na het faillissement een feit was en de directeur van de doorstartende partij Mosadex een broer is van de directeur van DA. De OR van DA meent dat er ten onrechte geen adviesaanvraag bij de OR is gedaan met betrekking tot het voorgenomen besluit van de curator tot verkoop van het bedrijf aan de farmaceutische groothandel Mosadex. De OR van DA vraagt hierbij niet dat het besluit tot de verkoop wordt teruggedraaid (omdat dat niet in het belang zou zijn van het personeel dat wel is overgenomen door de nieuwe eigenaar), maar de OR wil een uitspraak krijgen over de principiële vraag of de OR ook bij een doorstart na faillissement een adviesrecht heeft. Hierdoor zou in toekomstige situaties voor andere OR-en daadwerkelijke zeggenschap gerealiseerd kunnen worden. De zaak dient donderdag 24 maart a.s. bij de rechter en via onze website houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in deze zaak.

Voor vragen over dit onderwerp of een ander arbeidsrechtelijk of pensioenrechtelijk onderwerp kunt u contact opnemen met Henriëtte Dekker.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties