Activa/passiva transactie of aandelentransactie?

op 19/10/20 in Fusies, overnames & herstructureringen,

Je hebt plannen om jouw onderneming te verkopen of je bent voornemens om een onderneming te kopen, maar kan je dan het beste kiezen voor een aandelentransactie of een activa/passiva transactie? Het verschil tussen een aandelentransactie en een activa/passiva transactie laat zich het beste uitleggen doordat bij een aandelentransactie de vennootschap wordt gekocht, en daarin de onderneming zit en alles van de onderneming wordt meegenomen: alle bezittingen, maar ook de schulden. Bij een activa/passiva transactie koop je de gehele of een deel van de onderneming en kan je aan zogeheten ‘cherry-picking’ doen, maar wat is nou de beste keuze?

Vijf voor- vs. nadelen van de verschillende transacties.

1. Alles of niets

Bij een aandelentransactie koop je de vennootschap met daarin  alle bezittingen en verplichtingen van de onderneming. Dus niet alleen de activa van de onderneming, maar ook de passiva (schulden) oftewel alles of niets. Koper kan er niet voor kiezen om bepaalde onderdelen niet mee over te nemen. Door het overeenkomen van garanties en vrijwaringen in de koopovereenkomst kan er echter wel een risicoverdeling en kostenverdeling worden gemaakt tussen koper en verkoper en op deze manier kan koper eventuele nadelige gevolgen van bijvoorbeeld een belastingclaim alsnog verhalen bij verkoper. Koper moet zich echter realiseren dat derden altijd bij de gekochte vennootschap/onderneming (en daarmee indirect bij koper)  kunnen aankloppen om een vordering verhaalt te krijgen.

2. ‘Cherry-picking’

Bij een activa-passiva transactie is het mogelijk om als koper selectief te zijn in jouw keuze welke machines, voorraden, overeenkomsten, inventaris etc. je over wil nemen. Schulden kunnen op deze wijze achterblijven bij de verkoper en je kan kiezen welke bedrijfsonderdelen mee over gaan en wat niet. Vaak heb je als koper op deze wijze een beter beeld van de activa die je koopt en komen ‘lijken in de kast’ minder vaak voor. Let op! Als je de volledige bedrijfsactiviteiten over neemt, kan je niet ‘cherry picken’ bij de werknemers, deze gaan op grond van het beginsel overgang van onderneming mee over op de koper.

3. Eenvoud van overdracht

Het daadwerkelijk overdragen van de aandelen bij een aandelentransactie is relatief eenvoudig. Een bezoekje aan de notaris en de aandelen zijn overgedragen van verkoper aan koper. In beginsel wijzigt er namelijk niks aan de onderneming, behalve de aandeelhouder. Dit maakt dat de overdracht eenvoudig en snel te regelen is. Dit laat uiteraard onverlet dat het van belang is om goede afspraken in een koopovereenkomst te maken over bijvoorbeeld de risicoverdeling tussen partijen. Bij een activa/passiva transactie geldt dit niet en moet elk activum op een daarvoor wettelijke manier worden overgedragen.

4. Eindeloos onderhandelen?

Een nadeel van de activa/passiva transactie is dat koper en verkoper toestemming moeten hebben van afnemers, leveranciers etc. voor de overname van de overeenkomsten. Afnemers en leveranciers zullen dat moment vaak aangrijpen om opnieuw in onderhandeling te treden met de koper. Naast onderhandelen met de verkoper over de voorwaarden van de overname moet je dus eventueel ook in onderhandeling treden met talloze afnemers en leveranciers.

5. Fiscale voor- en nadelen

Ondanks dat advocaten (veelal) niet kunnen rekenen en wij (meestal) geen fiscalisten zijn, zijn wij er uiteraard wel mee bekend dat er fiscale motieven zijn om te kiezen voor een activa/passiva transactie of voor een aandelentransactie. Een aandelentransactie is veelal gunstiger voor de verkoper en een activa/passiva transactie voor de koper. in het kader van schoenmaker blijf bij je leest, zal ik hier niet meer over uitweiden maar vergeet niet dat er fiscale motieven zijn om voor een bepaalde transactie vorm te kiezen.

Ben je voornemens om uw onderneming te verkopen of ben je voornemens een onderneming te kopen en heb je een vraag over welke manier de transactie vorm moet worden gegeven, of andere vragen over een overname, neem dan contact op met een van onze collega’s van het team fusies, overnames & herstructureringen.

REAGEREN OF VRAGEN?