Seminar ‘De mededingingsregels in de praktijk’

Samenwerken met concurrenten, leveranciers en afnemers

De mededingingsrechtspecialisten van DVAN organiseren op dinsdag 28 november 2017 een seminar over de do's en dont's bij het samenwerken met (concurrerende) ondernemers.

Kartels gaan nooit onopgemerkt

Onder die naam startte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder dit jaar een voorlichtingscampagne voor ondernemers. 

Iedere ondernemer krijgt op enig moment te maken met kansen om samen te werken met concurrenten. Maar let op: de ACM kan zeer hoge boetes opleggen aan ondernemingen en personen als een samenwerking te ver gaat en tot oneerlijke concurrentie leidt. De ACM kan ook optreden als partijen afspraken maken die de concurrentie beperken. Zo heeft de ACM afgelopen zomer nog een boete van €17,5 miljoen opgelegd aan een zevental bedrijven en een branchevereniging.

kennissessie 'de mededingingsregels in de praktijk' op dinsdag 28 november 2017

onderwerpen

In deze kennissessie staan de volgende vragen centraal: 

  • Welke afspraken mag ik wel en welke mag ik niet maken met mijn concurrenten of met mijn leveranciers/afnemers?
  • Welke risico's loop ik als de grenzen worden overschreden? En hoe kan ik deze risico's beheersbaar maken? 

Deze onderwerpen belichten we aan de hand van concrete, juridische voorbeelden vanuit de praktijk.

gastspreker

Wij hebben Paul De Groot, Senior Legal Counsel bij PostNL, bereid gevonden een gedeelte van het programma voor zijn rekening te nemen.

Paul heeft als voormalig senior medewerker van de NMa (nu ACM) aan den lijve ondervonden hoe een bedrijfsbezoek van de ACM eraan toegaat en is binnen PostNL nauw betrokken bij het compliance programma.

voor wie

De kennissessie is bedoeld voor directeuren, senior managers (verkoop en inkoop) en bedrijfsjuristen

programma

15.15 uur - 15.30 uur - Ontvangst
15:30 uur - 15:45 uur - Introductie belangrijkste regels - Marco Balhuizen (DVAN)
15:45 uur - 16:30 uur - Samenwerken met concurrenten - Matthijs van der Laarse (DVAN)
16:30 uur - 16:45 uur - Korte pauze
16:45 uur - 17:05 uur - Samenwerken met leveranciers en afnemers - Valerie Kruijtzer (DVAN)
17:05 uur - 17:30 uur - Ervaringen uit de praktijk - Paul De Groot (PostNL)
17:30 uur - 18:30 uur - Netwerkborrel

locatie

Het seminar vindt plaats op ons kantoor in Utrecht aan de Orteliuslaan 871.

inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Data & locaties:
  • Utrecht - dinsdag 28 november 2017