Cursus Garanties en exoneraties - Online -

Exoneraties en garanties door mr C.R. Christiaans:

Exoneratieclausules zijn een voortdurende bron van geschillen. Bij onderhandelingen en bij het opstellen van contracten wordt echter vaak naar verhouding onvoldoende aandacht besteed aan de vele mogelijkheden die het recht biedt om het onderwerp ‘aansprakelijkheid’ op een passende manier te regelen. De verhouding tussen exoneratieclausules, garantiebedingen, overmachtclausules en boetebedingen blijkt voor velen lastig in praktijk te brengen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het kader rond aansprakelijkheidsbeperkingen tussen partijen (B2B en B2C) belicht, maar wordt ook ingegaan op de positie van derden (bijvoorbeeld in concernverhoudingen, onderaannemers, zelfstandigen). Bekeken wordt op welke wijze hoe de rechtspraak met de verschillende typen bedingen omgaat, en hoe hierop (mogelijk) kan worden ingespeeld bij het opstellen van contracten.

In verband met het coronavirus wordt deze cursus online gegeven. U ontvangt na inschrijving een link. 

DATUM EN TIJD

Woensdag 22 april 2020 van 16:00 uur tot 18:15 uur 

CONTACT 

Voor vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met Matthijs van der Laarse 

t +31 10 313 39 00 

Inschrijven