Ontmoet Maarten

U kunt bij Maarten terecht voor:
 • Individueel en collectief ontslag
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Medezeggenschap
 • Statutair bestuurder en hoger kader
Recente zaken van Maarten

Internationale centralisatie van Finance functies 
Maarten heeft recentelijk in twee zaken vanuit verschillend perspectief geadviseerd over de internationale arbeidsrechtelijke- en medezeggenschapsrechtelijke aspecten inzake de internationale centralisatie van Finance functies.

Maarten adviseerde in dat kader een ondernemingsraad bij de advisering rondom de totstandkoming van het besluit. Hierbij was veel aandacht voor de onderbouwing en de vraag in hoeverre een lokale ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op besluitvorming elders in het concern. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van het sociaal plan ten behoeve van de medewerkers van wie de functie kwam te vervallen.

Vergelijkbaar, maar vanuit ander perspectief, adviseerde Maarten een Scandinavische groep van ondernemingen op het gebied van productie en verkoop van hulpmiddelen ten behoeve van mindervaliden, bij het opstellen van de adviesaanvragen van een Nederlandse dochtermaatschappij waarvan de Finance functies werden gecentraliseerd in Engeland en de lokale functies kwamen te vervallen. Ook hier was veel aandacht voor de vraag hoever de bevoegdheden van de ondernemingsraad strekken bij besluitvorming op groepsniveau.

Opleidingen

 • Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)

Lidmaatschappen

 • Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in Nederland (VAAN)
 • European Employment Lawyers Association
 • Werkgroep Medezeggenschapsrecht van de VAAN
 • Secretaris van de Richard Krajicek Foundation
 • Bestuurslid van Stichting Help dit Kind
 • Raad van Toezicht Stichting MOZ-Art

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Maarten van Kempen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 

 • Arbeidsrecht; sub rechtsgebieden collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht en medezeggenschap

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wilt u meer weten over mij?

KENNISMAKEN OF REAGEREN?

Persoonlijk betrokken

Uw ambitie centraal

Transparant in kosten

IK HELP U GRAAG VERDER

Maarten van Kempen

Partner /

Samen succesvol