"Zuivere zuivel"

Europese Hof doet uitspraak over benaming zuivelproducten

door: Marco Balhuizen op 14/06/17 in Agri & food ,

Zuiver plantaardige producten mogen niet worden verkocht onder benamingen zoals „melk”, „room”, „boter”, „kaas” of „yoghurt”

Die benamingen zijn  door het Europese recht voorbehouden aan producten van dierlijke oorsprongDit geldt ook wanneer die benamingen toevoegingen bevatten die wijzen op de plantaardige oorsprong van het product. Er bestaat een beperkte  lijst met uitzonderingen op deze regels.

Vegetarische "kaas"

TofuTown is een Duitse producent van vegetarische en veganistische levensmiddelen. Zij promoot met name zuiver plantaardige producten onder de benamingen "Soyatoo Tofubutter", "Pflanzenkäse", "Veggie-Cheese" en andere soortgelijke benamingen.

Een Duitse vereniging die zich ten doel stelt oneerlijke mededinging te bestrijden is van mening dat deze aanduidingen in strijd zijn met de Europese regels  betreffende de benamingen van melk en zuivelproducten (Verordening  nr. 1308/2013). De kwestie wordt aangekaart bij de Duitse rechter. Die vraagt op haar beurt de hoogste Europese rechter om uitleg.

De uitspraak

In zijn arrest van 14 juni jl. oordeelt het Hof van Justitie dat de benaming "melk” uitsluitend voorbehouden is aan melk van dierlijke oorsprong. Benamingen als „room”, „slagroom”, „boter”, „kaas” en „yoghurt” zijn door deze regeling bovendien voorbehouden aan zuivelproducten, dat wil zeggen producten die uit melk worden verkregen.

Het Hof leidt hieruit af dat die benamingen niet wettelijk kunnen worden gebruikt om een zuiver plantaardig product aan te prijzen (tenzij dit product is opgenomen op de lijst van uitzonderingen, wat niet het geval is voor soja of tofu). 

Het gebruik van verduidelijkende of beschrijvende aanvullingen die wijzen op de plantaardige oorsprong van het betrokken product, zoals die welke door Tofutown worden gebruikt, doet daar niet aan af.

En nu?

Eén van de doelen van de Europese levensmiddelenwetgeving is duidelijke en eerlijke informatieverstrekking aan consumenten. Consumenten mogen niet worden misleid.

De uitspraak van het Hof is een nieuwe uitspraak in een reeks van Europese rechtspraak over marketing en misleiding. Lees hierover meer in onze eerdere blog over voedsel- & gezondheidsclaims.

Tot slot

De Europese regeling in deze Duitse kwestie bevat niet alleen regels voor de benaming van melk en zuivelproducten, maar ook voor andere levensmiddelen, zoals “vlees”, “wijn” en “olijfolie”. U bent gewaarschuwd!

Uw vragen over deze wetgeving, en de impact ervan op uw bedrijfsvoering kunt u stellen aan Marco Balhuizen, advocaat gespecialiseerd in Food Law.

Bereikbaar via + 31 30 285 03 03 / marco.balhuizen@dvan.nl

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties