WET ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN IN DE LANDBOUW TREEDT OP 1 NOVEMBER 2021 IN WERKING

op 28/06/21 in Agri & food, Mededinging & gereguleerde markten,

Uit een Koninklijk Besluit van 26 mei 2021 volgt dat de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP landbouw) op 1 november 2021 in werking treedt. Deze wet beoogt met name producenten van landbouwproducten te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken (OHP) van afnemers. 

Lees hier het volledige artikel van Eric Janssen. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een andere vraag, dan kunt u contact opnemen met Eric Jansseneric.janssen@dvan.nl, 06 53 58 17 96 of één van de andere specialisten van de praktijkgroep Mededinging & Gereguleerde Markten van DVAN Advocaten. Zij staan u graag te woord.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties