Werkgever moet slapend dienstverband opzeggen

door: Carlijn Schreuder - Cobussen op 29/03/19 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

De Rechtbank Den Haag heeft op 28 maart 2019 een werkgever verplicht om een slapend dienstverband met een zieke werkneemster op te zeggen en de wettelijke transitievergoeding te voldoen, op straffe van een dwangsom.

Tot op heden oordeelde kantonrechters dat een werkgever een slapend dienstverband met een zieke werknemer in stand mocht houden. Vanwege de Wet compensatie transitievergoeding die per 1 april 2020 in werking zal gaan treden, heeft de voorzieningenrechter nu echter geoordeeld dat het in stand laten van een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer strijd met goed werkgeverschap kan opleveren. “Kan” opleveren; dit blijft afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

De specifieke omstandigheden in dit geval waren onder meer de medische situatie van de werkneemster (geen enkel zicht op hervatting van de werkzaamheden) en het feit dat zij bijna de AOW-gerechtigde leeftijd had bereikt. In het geval zij zou komen te overlijden of daadwerkelijk de AOW-leeftijd zou bereiken, zou zij geen aanspraak meer maken op een transitievergoeding. Dit maakte volgens de rechter dat in dit geval in strijd werd gehandeld met goed werkgeverschap en de werkgever werd verplicht de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn op te zeggen en de transitievergoeding te voldoen, op straffe van een dwangsom.

Met deze uitspraak wordt een eerste stap gezet om het voortbestaan van slapende dienstverbanden tegen te gaan. Wij zijn benieuwd naar de ontwikkelingen naar aanleiding van deze uitspraak.

Heeft u vragen over (compensatie bij) langdurige ziekte? Het DVAN team Arbeid, medezeggenschap & pensioen beantwoordt ze graag vrijblijvend. 

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties