VAR-verklaring afgeschaft

Per 1 mei 2016

op 03/02/16 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Eerste Kamer stemt in met Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste kamer ingestemd met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), waardoor de VAR per 1 mei  2016 zal worden afgeschaft. Onder het nieuwe systeem kunnen opdrachtgevers en/of opdrachtnemers hun overeenkomst ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan dan zekerheid geven over het al dan niet moeten afdragen van loonheffingen. Op de website van de Belastingdienst zijn al vele voorbeeldovereenkomsten te vinden die door de Belastingdienst zijn beoordeeld en waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit zijn zowel algemene modelovereenkomsten, als voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen (o.a. bouwsector, ICT-sector en Vervoerssector).

Vanaf 1 mei 2016 start er een transitieperiode van één jaar gericht op implementatie en professionalisering van het nieuwe systeem. Tijdens deze transitieperiode zal het handhavingsbeleid van de Belastingdienst nog terughoudend zijn.

Indien u hierover meer wilt weten of u wilt een overeenkomst met een zelfstandige sluiten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties