Smaakmakende zaken

Auteursrecht op smaak mogelijk?

op 24/03/15 in Agri & food, Geschillen & procedures, Intellectueel eigendom, Levensmiddelenrecht & warenwetgeving,

De  smaak van Heksenkaas in een uitspraak van de rechtbank 

Principiële kwesties doen zich eens in de zoveel tijd voor binnen het intellectuele eigendomsrecht. Kwesties die gaan over de elementaire basisvraag: is dit ‘ding’ te beschermen door een IE-recht? Zo hebben we het bijvoorbeeld gehad over de mogelijkheden tot bescherming van klanken en kleuren als merk en de bescherming van de geur van een parfum onder het auteursrecht.

De bescherming van smaak

Een nieuw hoofdstuk in de discussie: de bescherming van smaak. Producenten van levensmiddelen weten al langer dat de smaak van een product een USP kan zijn. Het is daarom van belang om deze unieke positie op een goede wijze te benutten. Concurrenten proberen aan te haken bij smaken die populair blijken in de consumentenmarkt. Denk maar aan de raadsels omtrent het recept van Coca Cola. Dat concurrenten proberen aan te haken bij populaire smaken, is niet nieuw. De vraag of er effectief tegen opgetreden zou kunnen worden, was tot op heden omstreden.

Voor producenten van levensmiddelen gloort er licht aan de horizon: Rechtbank Den Haag heeft in januari 2015 in een uitspraak aangegeven dat de smaak van een product beschermd kan zijn door het auteursrecht. De uitspraak is gedaan  naar aanleiding van een verzoek van Levola, de producent van Heksenkaas.

De  smaak van Heksenkaas in een uitspraak van de rechtbank

Sinds enige tijd brengt European Food Company (EFC) het product ‘Magic Cheese’ op de markt dat volgens de Rechtbank sterk lijkt op de Heksenkaas. EFC wordt door Levola aangesproken het product uit de handel te halen, maar doet dit niet. De EFC-kaas ‘Magic Cheese’ is in het schap beschikbaar naast de Heksenkaas.

Levola (Heksenkaas) vraagt aan de Rechtbank om beslag te mogen leggen bij EFC. Het gaat hierbij om beslag op bewijsmateriaal. Interessant voor IE-advocaten is te zien waar naar gezocht wordt. Zo omvat het bewijsmateriaal alle correspondentie met betrekking tot de totstandkoming van het product. Dit zal te maken hebben met de vraag: heeft EFC zelf inspanningen gedaan om tot dit product te komen of is vanuit het bestaande product Heksenkaas terug geredeneerd om tot Magic Cheese te komen (een soort reverse engineering onder levensmiddelen). Verder wordt er beslag gelegd op alle correspondentie tussen EFC en Albert Heijn met betrekking tot de wensen van Albert Heijn en specificaties die Albert Heijn heeft verstrekt. Met andere woorden, is het product gemaakt op verzoek van Albert Heijn of heeft EFC het product ontwikkeld en heeft zij vervolgens zelf aangeklopt bij Albert Heijn.

Een heel interessante kwestie die waarschijnlijk nog niet afgelopen is. Een bewijsbeslag is in feite een opmaat naar verdere procedures. Levola krijgt het bewijsmateriaal ook niet direct te zien. Daarvoor moet EFC toestemming geven, zo niet, dan zal de rechter om toestemming moeten worden gevraagd om het bewijs in te zien. Daarnaast zal Levola waarschijnlijk een procedure moeten starten om te zorgen dat de inbreuk gestaakt wordt. Met andere woorden, het laatste is nog niet gezegd over de bescherming van smaak. Een eerste opmaat naar meer rechtspraak op dit gebied is gegeven.

Bent u een levensmiddelenproducent? U kunt met een dergelijke kwestie geconfronteerd worden. Het is verstandig om in een vroeg stadium te overleggen met een specialist om te bezien welke strategische keuzes gemaakt kunnen worden.

lees ook

'Auteursrecht op smaak. De discussie vervolgd'

REAGEREN OF VRAGEN?