REGELS BESLAGLEGGING AANGEPAST

door: Cansu Dursun op 13/09/21 in Geschillen & procedures, Geschillen & procedures,

In geval van een geschil kan een schuldeiser door het leggen van beslag (een deel van) het vermogen van een schuldenaar bevriezen. Denk bijvoorbeeld aan een beslag op een huis, op een bankrekening, op een auto en zelfs op loon. Het doel van dit (‘conservatoir’) beslag is om te voorkomen dat de schuldenaar zijn vermogen buiten het bereik van de schuldeiser brengt.

Conservatoir beslag

Om conservatoir beslag te leggen moet een advocaat via een verzoekschrift de rechter verlof vragen om conservatoir beslag te mogen leggen. Nadat de voorzieningenrechter dit verlof heeft gegeven, mag hij beslag leggen maar moet de schuldeiser binnen een bepaalde termijn een procedure starten over het eigenlijke geschil (‘de eis in de hoofdzaak’). Een conservatoir beslag is dus dé manier om op voorhand inzicht te krijgen in de verhaalsmogelijkheden van een wederpartij.

Beslagsyllabus

De regels rondom een conservatoir beslag zijn deels in de wet te vinden en deels in de zogenaamde ‘beslagsyllabus’. De beslagsyllabus bevat eisen waaraan beslagverzoeken moeten voldoen en wordt minstens twee keer per jaar bijgewerkt. Recent is de beslagsyllabus gewijzigd. De beslagsyllabus is via deze link te vinden: beslagsyllabus.

Een aantal wijzigingen:

  • uitfasering fax: indienen verzoekschrift (beslagrekest) per fax nog enkel tot 31 december 2021 mogelijk (p. 14).
  • verduidelijking tekst voorlopig gelegd beslag (p. 17/18).
  • verruiming van voorbeelden van ‘eenvoudig te verduisteren goederen’ (p. 27): van (oud) ‘auto’s en kunstvoorwerpen of ingeval van auteursrechtelijk beslag op goederen die op de markt worden verhandeld’ naar (nieuw) ‘goederen die gemakkelijk verhandeld kunnen worden’.
  • zekerheidstelling door schuldeiser bij Europees bankbeslag dient in beginsel te worden gesteld middels een Nederlandse abstracte bankgarantie. Indien het voorgaande niet mogelijk is, dient op andere wijze zekerheid te worden gesteld in een aanvaardbare vorm (p. 52).

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van beslag? Lees dan ook de andere blogs van onze specialisten, zoals bijvoorbeeld: Beslag en executie.

Voor vragen over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van handelsrecht, procesrecht of insolventie kunt u contact opnemen met Cansu Dursuncansu.dursun@dvan.nl, m +31 6 57 00 31 23 of één van de andere advocaten van DVAN Advocaten

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties