Recht op ontslag? Kan een werkgever worden verplicht een langdurig zieke werknemer te ontslaan?

door: op 10/01/19 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

Recht op ontslag?

Recent is door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg geoordeeld dat een werkgever een langdurig zieke werknemer moest ontslaan, zodat de werknemer recht had op een transitievergoeding. Welke waarde moet aan deze uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg worden gehecht voor de “normale” opzeggingen bij langdurig arbeidsongeschikten?

Goed werkgeverschap

Tot nu toe hebben kantonrechters geoordeeld dat een werkgever een slapend dienstverband met een zieke werknemer in stand mag houden. Óók als dit wordt gedaan met het oog op het ontlopen van een transitievergoeding. Ondanks dat hierover meerdere procedures zijn gevoerd, is het in stand houden van de arbeidsovereenkomst in jurisprudentie tot nu toe niet ongeoorloofd of in strijd met goed werkgeverschap geacht.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg moest nu oordelen over een vergelijkbare situatie. Een werknemer was langer dan twee jaar arbeidsongeschikt, maar de werkgever weigerde om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daardoor maakte de werknemer geen aanspraak op een transitievergoeding. Op verzoek van de werknemer heeft het Scheidsgerecht nu geoordeeld dat de werkgever de werknemer moest ontslaan, waarmee dus wel recht op een transitievergoeding bestaat.

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding

De uitspraak van het Scheidsgerecht is nog niet gepubliceerd. Wel lijkt het zo te zijn dat door de werknemer een beroep is gedaan op het Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij langdurig zieke werknemers. Op grond van dat wetsvoorstel wordt het per 2020 voor werkgevers mogelijk om transitievergoedingen, die sinds 1 juli 2015 zijn betaald aan werknemers vanwege het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij twee jaar ziekte, gecompenseerd te krijgen. Al eerder schreven wij een blog met de inhoud van dit wetsvoorstel.

Wellicht dat het Scheidsgerecht met deze uitspraak al heeft geanticipeerd op dit wetsvoorstel en daarmee op het feit dat de werkgever de nu betaalde transitievergoeding straks gecompenseerd krijgt.

Waarde

Zoals gezegd is het de vraag welke waarde aan deze uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg moet worden gehecht. Het Scheidsgerecht is, anders dan kantonrechters, arbitrage specifiek gericht op de zorg. De uitspraak van het Scheidsgerecht is daarnaast een bindend advies voor partijen. Een kantonrechter zal nu dus niet gehouden zijn om de uitspraak te volgen.

Of kantonrechters hetzelfde zullen blijven denken over slapende dienstverbanden of net als het Scheidsgerecht al gaan inspelen op de komende wetgeving in 2020, blijft voor nu afwachten. Wij houden de ontwikkelingen met spanning in de gaten.

Heeft u vragen over (compensatie bij) langdurige ziekte? Het DVAN team Arbeid, medezeggenschap & pensioen beantwoordt ze graag vrijblijvend. 

Meer publicaties over dit onderwerp

REAGEREN OF VRAGEN?