Overeenkomst van opdracht: modelovereenkomst Wet DBA wordt Webmodule zzp’ers

door: Hazan Senyuva op 04/12/20 in Arbeid, medezeggenschap & pensioen,

De pilot van de webmodule start in januari 2021. Handhaving wordt voorlopig uitgesteld tot 1 oktober 2021, maar er wordt wel toezicht gehouden.

Huidige wet DBA: hoe zit het ook alweer?

Op dit moment is de Wet DBA nog van kracht. De Wet DBA is in het leven geroepen om meer duidelijkheid te verschaffen over de positie van een zzp’er ten opzichte die van een werknemer en om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen zogeheten modelovereenkomsten aangaan waarin de opdrachtrelatie wordt vastgelegd. Deze modelovereenkomsten zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Belangrijk is dat het enkel aangaan van een modelovereenkomst een opdrachtgever niet per definitie ontslaat van werkgeversverplichtingen. De feitelijke naleving van de opdrachtovereenkomst is ook van groot belang. Dit laatste blijkt in de praktijk vaak lastig. Niet zelden komt het voor dat een zzp'er dusdanig onderdeel is geworden van de organisatie en/of werkt voor maar één opdrachtgever en/of de instructies van de opdrachtgever opvolgt dat in feite sprake is van een (verkapt) dienstverband. Bij een (verkapt) dienstverband, kan de opdrachtgever die als werkgever wordt aangemerkt, worden geconfronteerd met (forse) naheffingen van sociale premies en een loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte en vakantie, maar ook de regels van het ontslagrecht.

Nieuwe wetgeving in aantocht

De Wet DBA blijkt echter niet de beoogde duidelijkheid te geven. Daarom wordt deze wet vervangen en treden er volgend jaar nieuwe maatregelen in werking. Een belangrijke wijziging is de komst van een webmodule. Dit is een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst). Zo ja, dan wordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven. Opdrachtgevers hebben dan zekerheid dat ze geen loonbelasting en sociale premies hoeven te betalen, mits de webmodule uiteraard naar waarheid is ingevuld. De webmodule zal naar verwachting op 11 januari 2021 als pilot online komen. De verwachting is dat (de handhaving van) de nieuwe maatregelen (gefaseerd) wordt opgestart, op zijn vroegst per 1 oktober 2021.

Waar moet je rekening mee houden tot die tijd?

De Belastingdienst en de Inspectie SZW blijven toezicht houden (zoals bedrijfsbezoeken afleggen, voorlichting geven, boekenonderzoeken doen). De Belastingdienst kan tot de definitieve inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen echter alleen handhaven (naheffing en/of boetes opleggen) indien sprake is van kwaadwillendheid of indien aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd.

Wat kun je ondertussen doen?

Als jouw organisatie werkt met zzp'ers is het raadzaam om na te gaan of mogelijk sprake is van een (verkapt) dienstverband. Wellicht kan de samenwerking anders worden ingericht ter voorbereiding op die opdrachtgeversverklaring. Klinkt eenvoudig, maar is het mogelijk niet. Wil je dat wij met je meedenken? Neem dan contact op met Hazan Senyuva, Praktijkgroep Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen, hazan.senyuva@dvan.nl of +31 30 385 03 04.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties