Onderhuurder vrachtwagens moet toch betalen aan failliet onderverhuurbedrijf

DVAN Advocaten succesvol bij Hoge Raad

op 27/02/18 in IT, Geschillen & procedures,

De Hoge Raad heeft op 23 februari 2018 zijn arrest gewezen in de zaak die Jan Jaap Schelling als curator heeft aangespannen in het faillissement van Runner Truck Lease & Rental BV.

De zaak heeft betrekking op onderverhuur van vrachtwagens. DVAN heeft zich op het standpunt gesteld dat de onderhuurder aan de onderverhuurder moet blijven betalen als de hoofdhuurovereenkomst wordt ontbonden. De wederpartij, de onderhuurder, meende dat hij als gevolg van de ontbinding aan de hoofverhuurder/eigenaar van de vrachtwagens diende te betalen.

De rechtbank en het Hof hadden de vorderingen afgewezen. De Hoge Raad heeft echter in een principieel oordeel beslist dat de onderhuurder wel aan de onderverhuurder moet blijven betalen, tot de vrachtwagen door de hoofdverhuurder/eigenaar is ingenomen.

De zaak is gepubliceerd onder nummer ECLI:NL:HR:2018:284. De zaak is inhoudelijk behandeld door Jurriaan Dessing.

Heeft u vragen over deze procedure? U kunt contact opnemen met Jan Jaap Schelling via +31 10 313 39 00 of per e-mail via janjaap.schelling@dvan.nl

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties