Mijn debiteur is ontbonden

Hoe krijg ik nu betaald?

door: Nathalie van Hellenberg Hubar op 01/09/16 in Insolventierecht,

Een vordering op een geliquideerde rechtspersoon

Het beëindigen van een rechtspersoon is eigenlijk best eenvoudig. Zo kan een bestuurder zelf het faillissement van een vennootschap aanvragen, al heeft dat meestal niet de voorkeur. Er kan ook worden besloten tot ontbinding door de aandeelhouders. Nadat de balans is opgeschoond, zodat er geen activa meer op staan, en een en ander is afgestemd met de belastingdienst,  vullen de bestuurders een formulier in dat zij opsturen naar de kamer van koophandel. Einde rechtspersoon.

Deze eenvoudige route voor het beëindigen van een rechtspersoon wordt ook wel de turboliquidatie genoemd, en leidt helaas nogal eens tot problemen. Zo wordt bij de beëindiging van een rechtspersoon alleen gekeken naar de baten en niet naar de schulden van de vennootschap. Stel dat je diensten hebt geleverd, maar voordat de debiteur betaalt, neemt hij een besluit tot ontbinding. Als crediteur heb je dan vaak het nakijken.

Heropening van de vereffening

Jawel dat kan, maar is meestal niet succesvol. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan een rechter de vereffening van een ontbonden vennootschap heropenen. Er dient dan nog sprake te zijn van een bate. Denk bijvoorbeeld aan een niet in de balans opgenomen geldlening die opeisbaar wordt of een bedrijfspand dat al lang is afgeschreven en om die reden niet op de balans stond. Is er inderdaad  sprake van een bate, dan is de rechtspersoon nooit opgehouden te bestaan. Zijn er in dat geval meerdere schuldeisers, dan kan alsnog het faillissement van de ontbonden vennootschap worden aangevraagd. Is er geen bate en valt die ook niet meer te verwachten, dan zal dat verzoek aan de rechter weinig uithalen.

Het aanspreken van de bestuurder en/of de aandeelhouder

Een andere optie is om de bestuurder en/of de aandeelhouder van de ontbonden vennootschap aan te spreken. Een bestuurder is in beginsel echter niet aansprakelijk voor het handelen van de vennootschap waarvan hij bestuurder is. Dat is anders wanneer hem een persoonlijk ernstig verwijt te maken is. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de bestuurder bij het aangaan van de overeenkomst al wist dat hij de vennootschap zou gaan ontbinden. Het is ook mogelijk om een aandeelhouder aan te spreken. De crediteur dient dan aan te tonen dat de aandeelhouder een bijzondere zorgvuldigheidsplicht had en dat die zorgvuldigheidsplicht is geschonden. Dit wordt in praktijk echter zelden toegewezen.

Geen verloren zaak

Kortom, crediteuren hebben vaak het nakijken bij de ontbinding van een debiteur. Toch is het niet bij voorbaat een verloren zaak. Is er onrechtmatig ontbonden, dan kan de crediteur onder omstandigheden bij de bestuurders van de ontbonden vennootschap aankloppen.

Wilt u meer weten over het innen van een vordering op een ontbonden debiteur of wilt u zelf uw onderneming beëindigen en toekomstige claims voorkomen? Bel of mail mij +31 10 313 39 00 / nathalie.hubar@dvan.nl of stuur me een berichtje via LinkedIn of Twitter.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties