Meer boetes in de foodsector

Nieuw beleid NVWA

door: op 24/01/17 in Agri & food, Levensmiddelenrecht & warenwetgeving,

Bent u voorbereid op een controle van de NVWA? 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hanteert nu al bijna een half jaar een andere, strengere toezichtaanpak en interventiebeleid dan voorheen.

Reden voor aanpassing was om voor bedrijven duidelijkheid te creëren over handhaving. Ondernemers moeten weten wat zij van de NVWA kunnen verwachten en daar zou volgens de NVWA een eenduidig en transparant interventiebeleid aan bij moeten dragen.

wat is er veranderd?

Het beleid biedt eenduidige afspraken over termijnen, de wijze van waarschuwen en stapeling van overtredingen. Daarnaast is de rol en de positie van de inspecteur verduidelijkt: de inspecteur richt zich uitsluitend op het constateren van feiten en omstandigheden en dus niet op sanctionering. Dit met als doel dat de onafhankelijke positie van de inspecteur gewaarborgd blijft.

welke impact hebben deze wijzigingen tot nu toe gehad?

Op 5 januari van dit jaar meldde de NVWA dat het striktere beleid in 2016 voor een stijging van geconstateerde beboetbare overtredingen ten opzichte van 2015 heeft gezorgd. Met name in de foodsector is een flinke stijging te zien; in 2016 werden 4610 rapporten van bevindingen voor beboetbare overtredingen opgesteld, ten opzichte van 3340 in 2015. Een stijging dus van maar liefst 38%.

Volgens de NVWA is deze stijging het gevolg van het feit dat inspecteurs minder waarschuwen, meer overtredingen bestuurlijk beboet kunnen worden en er bovendien vaker bestuurlijke boetes worden opgelegd.

conclusie

Gezien het strengere beleid van de NVWA en de hoge boetes die opgelegd kunnen worden bij overtreding van de Warenwet – welke per juli 2016 ook nog eens flink zijn gestegen, tot wel € 820.000,- (!) – loont het de moeite om eens na te gaan of u weet wat te doen als plots een inspecteur bij u voor de deur staat.

hulp nodig?

DVAN heeft veel ervaring in de foodsector en staat ondernemingen regelmatig bij als zij met de NVWA te maken krijgen. Zowel in het voortraject (advies over warenwetgeving, wat te doen als een inspecteur plots op de stoep staat?), als tijdens de inspectie zelf. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marco Balhuizen of Valerie Kruijtzer. 

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties